Meditrade

Společnost MEDITRADE je výhradní distributor vybraných světových výrobců zdravotnického materiálu pro léčbu srdečně-cévních onemocnění, poskytující řešení v oblasti arytmologie, intervenční kardiologie a radiologie, srdeční a cévní chirurgie a intenzívní medicíny.

Kontakt:
Meditrade spol. s r. o.
Příbramská 1337
710 00 Ostrava - Sl. Ostrava
Česká republika

T: +420 590 999 800
F: +420 590 999 803
meditrade(a)meditrade(.)cz

YouTube
www.cardio.sk
www.angio.sk

Systém řízení kvality

ISO certifikat

Přijetí systému řízení kvality v roce 2004 bylo strategickým rozhodnutím Meditrade spol. s r. o. na Slovensku. Přípravy dokumentace na zavedení systému trvaly necelý rok. V prosinci 2005 byla dokumentace a systém prověřeny a bylo prokázáno, že systém splňuje požadavky normy STN EN ISO 9001:2000. 

Obdobným procesem přípravy zavedení systému a přípravy dokumentace prošla také pobočka v České republice.

Certifikát systému kvality vydala dne 15. 12. 2011 certifikační společnost Bureau Veritas Certification v následujících okruzích činnosti:

  • obchodní činnost v oblasti zdravotnictví
  • nákup  a prodej speciálního zdravotnického materiálu zejména pro kardiochirurgii a kardiologii a zdravotnických pomůcek
  • zabezpečování jejího servisu a odborně-metodické poradenství v této předmětné oblasti.

Systém managementu kvality je pravidelně každoročně auditován a dne 17. 12. 2014 byl společností Bureau Veritas Certification re-certifikován s výsledkem, že systém Meditrade spol s r. o. je dobře zdokumentován na všech úrovních společnosti. Je efektivní a pod dobrým dohledem ředitele společnosti a manažera kvality.

Na základě prověřování při re-certifikaci byl společnosti vydán nový certifikát s platností do 16.12.2017.