Aktuality_archiv

Intervenční kardiologie

Spouští se nový jedinečný projekt s názvem www.kardio.tv

30.10.2014, www.kardio.tv

Jedná se o unikátní projekt 1. internetové televize zaměřené na diagnostiku a léčbu srdce a cév. Seznamuje laickou veřejnost se současnými možnostmi specializované kardiologické péče. Projekt je pod vedením MUDr. Petra Kaly z FN Brno.


Všeobecná chirurgia

Nové velikosti unikátní endotracheální kanyly s videovizualizací: VivaSight-DL jsou již dostupné

VivaSigh-DL je jediná platforma, která umožňuje kontinuální manažment dýchacích cest v reálném čase.

35F - Nejčastěji indikováno u nízkých a malých pacientů. Nejpoužívanější velikost v Asii a u žen.
39F - Běžná velikost podobná 37F.
41F - Indikováno pro vysoké a veliké pacienty.

vivasight_novy matrix velkosti

více>>

Intervenční kardiologie
Půst před perkutánní koronární intervencí (PCI) není nevyhnutelný

26.2.2014, www.cxvascular.com

Retrospektivní analýza dat ukázala, že pacienti, kteří se nepostili pro PCI, neměli intraprocedurální anebo postprocedurální aspirační pneumonii. Což dále nasvědčuje, že tradiční zvyk, aby pacienti nic před PCI nejedli není nevyhnutelný. Pacienti, kteří před zákrokem nic nejedí, podstupují potenciálně riziko dehydratace, kontrastem přivolané nefropatie, hypoglykémie a těžko kontrolovatelné hypertenze. Avšak půst se považuje za prospěšný v urgentních případech.
Studie zabývající se otázkou půstu, byla realizovaná s cílem demonstrovat, že nízko rizikové PCI, můžou být bezpečně vykonané i bez nutnosti půstu před zákrokem. více>>

 

Všeobecná chirurgie
Bariatrická chirurgie je prospěšná u pacientů s cukrovkou typu 1

20.2.2014, www.medpagetoday.com

Z analýzy jednotlivých případů studie vyplynulo, že těžký pacienti s těžko kontrolovatelnou cukrovkou typu 1 měli významné snížení v HbA1c (10% to 8.9% p = 0.039) a také ve vyžadované denní dávce inzulínu (0.74 vs 0.40 U/kg/day,P = 0.004).

Vědci věří, že publikace výstupů ze studie přispěje ke zvýšení povědomí o tom, že cukrovka typu 1 není kontraindikace k bariatrické chirurgii, a to i přesto, že mnozí z těchto pacientů už mají za sebou srdeční příhodu.více>>

 

Intervenční radiologie

Šesti měsíční výstupy Esprit BVS byly odprezentované během ISET

22.1.2014, www.evtoday.com

Šesti měsíční výstupy studie ESPRIT I ukazují, že léčivem potahovaná Esprit bioresorbovatelná cévní výstuž (BVS; Abbott Vascular, Santa Clara, CA), je efektivní v řešení uzavřených cév v nohách a pánve.

V tiskové zprávě z kongresu ISET, hlavní investigátor ESPRIT I studie, Johannes Lammer, MD, zhodnotil: "6-ti měsíční výstupy vypadají velmi slibně - u pacientů s implantovaným BVS v periferních arteriích, máme zatím nulovou restenózu. Drtivá většina pacientů pociťovala bolest při chůzi před zákrokem, přičemž po zákroku bolest ustoupila. BVS kombinuje to nejlepší ze současných možností léčby. Otevře uzavřenou artérii a slouží jako prevence restenózy, následně se resorbuje a v cévě nezůstává, žádný stent, který by se potenciálně mohl lámat, prolongovat či způsobovat pozdní in-stent restenózu, navíc pacient nemá žádné omezení z hlediska magnetické rezonance či chirurgie.

Do studie Esprit BVS se zapojilo 35 pacientů s postiženou cévou délky 3,5 sm. Čtyři pacienti měli blokádu v pánevních-iliaca arteriích a 31 pacientů mělo blokádu v superficiálních femorálních arteriích. Po 6-ti měsících, arterie u 34 pacientů zůstali otevřené. více>>

 

Kardiochirurgia

NOVINKA:

On-X LTI obdržela CE certifikát pro sníženou antikoagulační lěčbu u pacientů s implantovanou mechanickou aortální chlopní

16.1.2014, http://www.onxlti.com/x-life-technologies-reports-ce-mark-approval/

Video:

On-X CE

S potěšením Vám oznamujeme, že dne 15.ledna 2014 byl společnosti On-X Lti udělen certifikát CE, který s okamžitou platností povoluje sníženou antikoagulační léčbu u pacientů s již impantovanou mechanickou aortální chlopní On-X a stejně tak sníženou antikoagulační léčbu u pacientů, kterým mechanická aortální chlopeň On-X bude implantována.

Na základě studie PROACT a CE certifikátu je pacientům s implantovanou mechanickou chlopní On-X možno udržovat hodnotu INR v rozmezí 1,5-2,0.

Toto oznámení má okamžitou platnost a od tohoto dne může každý pacient, kterému byla implantována mechanická aortální chlopeň On-X podstupovat pooperační léčbu se sníženými dávkami warfarinu.

Více informací:

  • Abstrakt štúdie PROACT, ktorý v máji 2013 prezentoval John Puskas MD, Principal Investigator, American Association of Thoracic Surgeons

 

Intervenční kardiologie
Klinické výstupy k Mitra Clip na léčbu funkční mitrální regurgutace

Leden 2014, www.pcronline.com

Cílem studie bylo zveřejnit výstupy po implantaci MitralClip u neoperovatelných nebo vysoce rizikových mitralclippacientů pro otevřenou kardiochirurgickou operaci, s funkční mitrální regurgitací (FMR).

Závěr vyplývající ze studie je, že MitraClip jako léčba FMR je plnohodnotnou alternativou ke kardiochirurgické operaci pro vysoce rizikové pacienty. Vyšší předoperační úroveň pro-BNP (pro-BNP úroveň ≥1,600 pg/ml) byla identifikovaná jako rizikový faktor mortality.

I když pacienti podstupující tento miniinvazivní zákrok, jsou vysoce rizikoví, procedúra pro ně zůstává bezpečná a účinná. více>>

 

Arytmologie
Implantace kardiostimulátoru po TAVI nezvyšuje mortalitu

15.1.2014, www.cxvascular.com

Ačkoli předcházející studie hovoří o tom, že implantace trvalého kardiostimulátoru (KS) je spojená se zvýšeným rizikem mortality a srdečního selhání, nová studie publikovaná v periodiku Circulation, neukázala žádné souvislosti s implantací KS a komplikacemi po TAVI.

Cílem studie bylo zjistit dopad implantace KS na funkci levé komory a změny ve funkčnosti u pacientů, kteří podstoupili TAVI. Primárním cílem bylo zjistit míru mortality a hospitalizací v důsledku srdečního selhání. Celkem bylo konsekutivně vyšetřeno 1811 pacientů, kteří podstoupili TAVI v období mezi lednem 2005 a únorem 2013. 239 pacientům z nich, byl implantovaný KS po 30-ti dnech od TAVI . Autoři studie poukazují na fakt, že není statisticky významný rozdíl v 30-ti denní mortalitě či závažných komplikacích po TAVI (p>0.20,) mezi pacienty, kterým byl implantovaný KS a kterým ne. více>>

 

Intervenční radiologie
Studie porovnává Bypass vs Angioplastiku a Stenting v SFA

7.1.2014, www.evtoday.com

V periodiku Journal of Vasculary Surgery, autor Mahmoud B. Malas, MD, a kol. zveřejnili výsledky studie, která porovnávala výstupy chirurgického femoropopliterálního bypassu s léčbou pomocí angioplastiky a stentingu, u pacientů se symptomatickým periferním arteriálním onemocněním, z hlediska míry reintervencií (2014;59:129-135).

Vyšší míra reintervencií byla zaznamenána u bypassu. Jako důvod autoři uvědějí fakt, že pacienti, kteří podstupují bypass, mají závažnější stádium onemocnění. Primární výstup po 24 měsících byl lepší ve skupině stentovaných pacientů (67%; 95% CI, 0.52 do 0.78) vs skupina pacientů s bypassem (49%; 95% CI, 0.32 do 0.64; P = .05). Míra reintervencí v 2 letém sledování byla vyšší ve skupině pacientů s bypassem v porovnání se skupinou po stentingu (54% vs 31%; P = .02). více>>

 

Arytmologie
Subkutánní ICD nadále ukazuje pozitivní výstupy v celosvětovém měřítku

1.1.2014, www.cxvascular.com

Nové výstupy z registru EFORTLESS-ICD ukazují, že S-ICD, efektivně konverzují uměle vyvolané a ambulantní komorové tachykardie nebo fibrilace (VT/VF) v porovnání se standardními výkony ICD a nízkou mírou komplikací.

s-icdVýsledky z registru prezentoval Dr. Pier Lambiase, z Heart Hospital v Londýně, během kongresu Heart Rhythm. Podle Dr. Lambiase do registru bylo zahrnuto celkem 538 pacientů, přičemž 255 je sledováno retrospektivně a 283 z nich prospektivně.

Podle výsledků prezentovaných Dr. Lambiasem, 63% pecientů bylo zahrnutých do studie v rámci primární prevence. 29% má městnané srdeční selhání, 24% hypertenzi, 36% překonaný infarkt myokardu, 12% diabetes, 9% onemocnění ledvin, 17% fibrilaci síní a 15% mělo předtím trasvenózně implantovaný ICD. Efektivní konverze uměle vyvolaná VT/VF pomocí S-ICD je 98,2%, přičemž 93% příhod bylo efektivně řešeno v intervalu menším než 21 vteřin od vyvolané VF. V registru bylo zaznamenaných 317 spontánnych epizod u 85 pacientů. 53% (n=169) z těchto epizod dostali terapii, 93 z nich bylo kvůli VT/VF. více >>

 

Arytmologie
Stereotaxis ukončil klinickou studii Vdrive s V-Loop systémem

7.1.2014, www.cxvascular.com

stereotaxisStereotaxis oznámil ukončení studie, která byla potřebná zejména kvůli obdržení FDA a týkala se Vdive robotického navigačního systému s V-Loop Cilkulární manipulátor katetru.

V-Loop systém bude už druhým produktem společnosti používaným v USA. První produkt Vdrive s V-Sono Intrakardiálním echokardiografickým manipulátorem katetru, získal FDA v červenci 2013 a podle údajů ze společnosti byl použitý ve více než 50-ti ablačních procedůrách v USA.
Na některých evropských elektrofyziologických pracovištích se používání Vdrive s V-loop systémem stalo už běžnou praxí a je indikovaný na dálkovou kontrolu postupu, retrakce, rotace, odchylku špičky, či velikost smyčky kompatibilního katetru. více>>

 

Kardiochirurgie

Francouzi implantovali první umělé srdce

20.12.2013, www.reuters.com
umele srdceVe Francii bylo implantované první umělé srdce od společnosti Carmat. Umělé srdce je schopné sloužit pacientovi až pět let. Operace byla vykonaná ve středu (18. 12.) v Evropské nemocnici Georges Pompidou v Paříži a měla hladký průběh. Pacient byl mužského pohlaví , po probuzení byl v pořádku a komunikoval. Po celou dobu byl monitorovaný na jednotce intenzivní péče.

"Jsme nadšeni první implantací, i když je ještě příliš brzy dělat závěry po jedné jediné vykonané implantaci a krátce po zákroku", vyjádřil se generální ředitel společnosti Carmat, Marcello Conviti. Podpůrné srdeční systémy se používaly desetiletí, avšak poskytovaly jen dočasné řešení pro paciety čekající na transplantaci. Bioprotéza od společnosti Carmat má za cíl plně nahradit reálné srdce a být dlouhodobým řešením. Tato protéza by mohla pomoci tisícům pacientů, kteří každoročně umírají při čekání na dárce. Carmat odhaduje, že se jedná o přibližně 100 000 pacientů v USA a Evropě. více>>

 

Arytmologie
FDA panel hlasoval v prospěch Watchman - zdravotnickou pomůcku pro uzávěr ouška předsíně

11.12.2013, www.cxvascular.com

watchman11. 12.  FDA panel hlasoval většinově (Ano: 13, Ne: 1) v prospěch používání Watchman, natolik jeho výhody převyšují rizika spojená s používánm. Díky tomuto hlasování společnost očekává obdržení FDA v první polovině roku 2014.

Hlasování bylo provázené přehledem klinických dat z dvou randomizovaných studií, PROTECT AF a PREVAIL, dále také dat z CAP (Continued access protocol) registru. Watchman obdržel CE Mark již v roce 2005 a v nejbližší době obdrží také FDA. více>>

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

ESC: Preventívny stenting znižuje počet príhod

1.9.2013

U pacientov s akútnou eleváciou ST segmentu pri infarkte myokardu (STEMI), sa preukázalo, že výstupy zlepšuje stenting všetkých koronárnych artérií s veľkými stenózami, a nie iba tej artérie, ktorá je príčinou infarktu.

Vzhľadom na fakt, že americkí klinici sú zvyčajne proti preventívnej perkutánnej intervencii (PCI), výsledky tejto štúdie môžu vyústiť do zmien v súčasnej klinickej praxi ...

 

Červen 2013

Kardiochirurgia
Najnovšie výstupy zo štúdie On-X Heart Valve Study

25.6.2013, www.onxlti.com

Dva nové abstrakty štúdie PROACT demonštrujú bezpečnosť On-X® Mechanickej chlopne z hľadiska antikoagulačnej terapie.
Štúdia „Sériových echokardiagramov počas 5 ročného sledovania po implantácii mechanickej chlopni“ ako súčasť štúdie PROACT, mala za cieľ určiť vzťah medzi výstupmi z echo a nepriaznivými príhodami. Zozbierané dáta v priereze po jednom, troch a piatich rokoch po operácii neukazujú žiaden vzťah medzi nepriaznivými príhodami a veľkosťou chlopne On-X alebo hemodynamickými parametrami. Navyše, echo po piatich rokoch neukázalo žiadne zmeny v hemodynamike chlopne, pričom súbor zahŕňal aj pacientov so zníženou antikoaguláciou...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Porovnanie DES prvej a druhej generácia s ohľadom na technologický vývoj a výsledky u pacientov

9.6.2013, www.pcronline.com

Cieľ: Porovnať či technologické zlepšenia v DES druhej generácie (G2) vyústili do zlepšenia klinických výstupov. 

Záver: Tenšie struty a iné technologické vylepšenia v G2 majú lepšie klinické výstupy. Vo všeobecnosti výhodou G2 nad G1 je ID-TLR a zníženie rizika ST, avšak výsledky môžu byť mierne skreslené vplyvom rozdielnych porovnávaných prvkov v skupine G1 a non-inferiórnym dizajnom štúdie v RCT...

 

Kardiochirurgia

Ekonomický model možného ušetrenia pri správnom výbere mechanickej chlopne bude prezentovaný na stretnutí ISPOR

21.5.2013, www.onxlti.com

Komparatívna analýza dlhodobých nákladov porovnávajúca On-X®  Prostetickú srdcovú chlopňu a stentovanú biologickú chlopňu, poukazuje na ekonomickú výhodnosť v dlhodobom aspekte pri použití prostetickej srdcovej chlopne. Úspora môže byť  takmer $376 000...

 

Kardiochirurgia

Počet prihlásených do klinickej štúdie PROACT v rámci skupiny nízko rizikových pacientov indikovaných na výmenu aortálnej alebo mitrálne chlopne je uzavretý

6.5.2013, www.onxlti.com

Cieľom zaradenia nízko rizikovej skupiny pacientov do štúdie je dokázať, že pre pacientov s implantovanou aortálnou chlopňou On-X je bezpečné a plne postačujúce užívať aspirin a clopidogrel (Plavix®).

Výsledky štúdie dajú odpovede na otázky, či pacienti s On-X môžu byť bez nutnosti warfarínovej antikoagulácie. Ak bude odpoveď pozitívna, bude to dôležitý mýľnik pre pacientov s implantovanou mechanickou chlopňou...

Viac sa môžete dočítať aj tu...

 

Kardiochirurgia

AATS Report: Prospektívna Randomizovaná štúdia On-X srdcových chlopní (PROACT) preukázala znížené množstvo komplikácií

6.5.2013, www.onxlti.com

Podľa predbežných výsledkov štúdie PROACT prezentovaných na AATS, môžu byť pacienti bezpečne liečení pomocou menej agresívnej antikoagulačnej terapie. 375 pacientov s náhradou aortálnej chlopne so zníženou antikoaguláciou malo menší výskyt komplikácií spojených s krvácaním oproti pacientom so štandardnou náhradou chlopne a so štandardnou mierou antikoagulácie...

Viac sa môžete dočítať aj tu...

 

Kardiochirurgia
Zápis antikoagulační klinické studie pro low-risk skupiny pacientů a aortální a mitrální On-X chlopní dokončen.

6.Květen 2013, On-X Life Technologies, Inc.

(On-X LTI) dnes oznámila, že zápis antikoagulační studie pro low-risk skupiny pacientů a aortální a mitrální chlopní byl dokončen. Prospektivní randomizovaná On-X antikoagulační studie (PROACT) byla zahájena s povolením USA FDA v roce 2006 a byla prováděna ve 36 centrech po celých USA a Kanadě. Účelem low-risk skupiny pacientů ve studii PROACT je určit, zda odpovídající příjemci On-X aortální chlopně mohou být  udržováni pouze s aspirinem a clopidogrelem (Plavix). Toto oznámení bylo zveřejněno dnes na výročním zasedání Americké asociace pro hrudní chirurgii (AATS). ...

 

Květen 2013

Kardiochirurgia
Operace prasete v mimotělním oběhu přináší naději pacientům s onemocněním srdce

23.4.2013, www.tribune.cz


Čeští lékaři si v ICRC při FN Brno poprvé vyzkoušeli, že umí zvládnout operaci srdeční chlopně v mimotělním oběhu na praseti. Osvojení si této operační techniky je důležité pro pozdější operaci geneticky modifikované srdeční chlopně, na kterou se výzkumníci připravují...

V rámci výzkumného programu Cardio 7 projektu FNUSA – ICRC proběhla na spolupracující Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v pátek 12. dubna 2013 v Česku i v Evropě ojedinělá operace prasete v mimotělním oběhu. Cílem bylo zvládnout techniku takového zákroku. Ten je důležitý pro výzkum geneticky modifikovaných tkání a posouzení způsobu jejich degenerace v lidském organismu. Výzkum, financovaný z Evropské unie, probíhá ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno v rámci programu zaměřeného na tkáňové inženýrství. ...

 

Březen 2013

Na setkání Americké asociace kardiologů byly prezentovány výstupy z hlediska ekonomické výhodnosti implantace srdeční chlopně
8.3.2013
Komparativní analýza dlouhodobých nákladů srovnávající On-X®  Prostetickou srdeční chlopeň a stentovanou biologickou chlopeň poukazuje na ekonomickou výhodnost v dlouhodobém aspektu při použití prostetické srdeční chlopně. Úspora může být téměř $60,000 na pacienta (vzhledem k poměrům U.S. truhu).

Ekonomická analýza byla realizovaná autory Steven D. Culler, Ph.D. a Sidney Levitsky a financovana společnosti  On-X LTI. Hlavní výsledky studie poukazují na fakt, že u typického 55-ti ltého pacienta s indikací na výměnu chlopně, s předpokládanou délkou živoata dalších 25 let, by se mohlo použitím prostetické srdeční chlopně ušetřit téměř $60,000 na jednoho pacienta. Podle vyjádření Dr. Cullera, tato analýza obsahuje náklady spojedné s implantací, pravidelným sledováním pacienta, náklady na léčbu v případě komplikací a náklady na reoperaci. Pan doktor zároveň věří, že analýza přispěje k lepšímu rozhodování do budoucna. ...

 

Lékaři z ARO v Nemocnici v Novém Jičíně vykonávají intubaci bezpečněji, díky nové speciální zdravotnické pomůcce.


Endotracheální intubace pro selektivní intubaci plic přes ústa je často nevyhnutná metoda a to zejména při endotrachealna_kanyla_vivasightdvoudutinových chirurgických výkonech, resekci plic, chirurgických operacích oezofagu(jícnu) nebo jiných dlouhotrvajících operacích. Se zaváděním endotracheální kanyly do dýchacích cest jsou spojena i mnohá rizika, která mohou mít dopad na kvalitu života pacienta. Kromě běžných rizik spojených s chirurgickými operacemi, jako je krvácení nebo infekce při intubacích, může dojít v důsledku punkce nebo perforace k poškození hrtanu, hlasivek, štítné žlázy, trachey (průdušnice) nebo oezofagu. Jako prevence poškození dýchacích cest při intubaci se v současnosti používá bronchoskop, který je častokrát nákladnou metodou. ...

Únor 2013

On-X mechanická chlopeň s anatomicky tvarovaným našívacím prstencem získala FDA
26.2.2013

onx_mechanicka_srdcova_chlopnaOn-X srdeční chlopně jsou vyrobeny z čistého On-X Carbon®. Mají unikátní design, díky kterému se tvoří méně krevních sraženin v kritických místech a dokonce je možnost snížení antikolagulační terapie (studie PROACT). On-X aortální chlopeň s anatomicky tvarovaným našívacím prstencem kombinuje dva velmi důležité přístupy v technologii mechanických srdečních chlopní,“ vyjádřil se Xavier Ruyra-Baliarda, M.D., FECTS.“Oproti původním mechanickým chlopním, anatomicky tvarovaný prstenec kopíruje anatomii aortálního anulu. To působí jako prevence proti narovnavaní anula a s tím spojené možné komplikace.“ Už proběhly i první světové implantace této chlopně, úplně první byla zrealizována 21.2.2013 Dr. Marc Gerdisch z Indianapolis. Opeace proběhla bez komplikací. ...

 

Leden 2013

EAPCI a ACCA vydala Konsenzus dokument ohľadom radiálneho prístupu v perkutánnych kardiovaskulárnych intervenciách
Eurointervention, 28.1.2013

Používanie radiálneho prístupu pomaly rastie, no i napriek povzbudivým výsledkom, používanie tohto prístupu sa líši v závislosti od operatéra, nemocnice, krajiny a kontinentu. Po 20 rokoch od prvého použitia radiálneho prístupu,radialny_pristup_pri_koronarnych_intervenciach nastal čas vytvoriť dokument založený na dôkazoch a zhodnocujúci technické, klinické a organizačné implikácie súvisiace s použitím radiálneho prístupu. EAPCI preto vytvorila pracovnú skupinu, ktorú tvorili európski a mimo európski špecialisti, ako aj priekopníci v oblasti používania radiálneho prístupu, ale aj operatéri s rozdielnymi skúsenosťami s cievnym prístupom.  Cieľ pracovnej skupiny bol definovať úlohu radiálneho prístupu v modernej intervenčnej praxi. ...

 

ON-X LTI uviedol na trh CHORD-XTM ePTFE Sutúru pre obnovu a náhradu šlašiniek (chordae tendineae) v mitrálnej chlopni
26.1.2013


chordx_nahrada_slasiniekPočas 49-teho stretnutia Spoločnosti hrudnej chirurgie (Society of Thoracic Surgeons (STS)) v Los Angeles, spoločnosť  On-X® Life Technologies, Inc. (On-X LTI)  uviedla na trh úplne nový produkt CHORD-X™. Ide ú ePTFE sutúru pre obnovu a náhradu šlašiniek (chordae tendineae) v mitrálnej chlopni. Vyrobené z neabosborbovateľného polytetrafluoroetylénu (ePTFE). CHORD-X má pórovitú mikroštruktúru. Na výber je možné z dvoch typov ihiel, 3/8 kruhová ihla a 1/2 kruhová ihla. ...

 

Kardiostimulátor do srdca dostalo 16 čechov, sú prví na svete
www.zdn.cz,  16.1.2013

bezelektródový kardiostimulator

Českí pacienti majú ako prví na svete osoh z bezdrôtového kardiostimulátoru, oznámil 15.1. novinárom primár kardiologického oddelenia Nemocnice Na Homolce profesor Petr Neužil, ktorý operáciu vykonal. Tento úplne nový typ prístroja na podporu spomaleného srdcového rytmu obsahuje batériu a stimulátor v jednom a implantuje sa priamo do srdca.

...

 

Prosinec 2012

On-X Life Technologies požiadal o FDA/CE značku pre zníženú antikoagulačnú liečbu pri implantácii On-X aortálnej mechanickej chlopne

onx

Ak On-X FDA/CE obdrží bude to prvý krát, čo aortálna mechanická chlopňa umožní pacientom ostať pri zníženej antikoagulačnej terapii. Znížená antikoagulačná terapia prispieva k zníženiu komplikácií spojených s ňou.

On-X požiadal o FDA/CE na základe výsledkov z klinickej štúdie PROACT, ktorá dokazuje, že pacienti s On-X mechanickou chlopňou môžu byť bezpečne liečení aj pri znížených úrovniach INR, čo signifikantne znižuje riziko krvácavých komplikácií. ...

 

Chirurgická liečba akutnej disekcie aorty typ A
Ivo Gašparovič, Michal Hulman, Vladan Hudec
Kardiologia pre prax 2012/3

Napriek nespornému vývoju a prínosu endovaskulárnej liečby ochorení aorty zostáva riešenie akútnej disekcie Djumbodiss stent implantovaný pod a. subclavia l. sin.aorty typ A stále doménou chirurgov a vyžaduje emergentný operačný výkon. Etiológia vzniku disekcie aorty je multifaktoriálna a jej diagnosti­ka a liečba je multidisciplinárna. Článok prináša prehľad v súčasnosti používaných chirurgických techník pri operačnej liečbe akútnej disekcie aorty typu A. V článku sa venujeme aj perioperačnej ochrane mozgu pred ischémiou, ktorá je rozhodujúca pre pooperačné prežívanie a neurologické následky. ...

 

On-X uviedol na trh inovatívne produkty z oblasti kardiochirurgie
On-X aortálna mechanická chlopňa s anatomicky tvarovaným našívacím prstencom a ePTFE sutúra pre obnovu mitrálnych chordae tendineae


Tieto unikátne novinky boli predstavené počas  EACTS v Barcelóne.

On-X mechanické chlopne sú vyrobené z čistého On-X Pyrolytic karbónu a majú vylepšený dizajn, ktorý v porovnaní s tradičnými mechanickými chlopňami spôsobuje menšie poškodenie krvných buniek. Dlhodobé klinické štúdie ako napríklad PROACT zaznamenali nižšiu morbiditu u pacientov, ktorí obdržali On-X chlopne a taktiež aj neprekonateľný fakt, že pri implantácii On-X chlopne sa vyžaduje nižšia antikoagulácia. Benefitom novej chlopne je okrem už spomenutých výhod aj ľahšia implantácia vďaka novému anatomicky tvarovanému našívaciemu prstencu. ...